Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2020 1 0 *
2019 16 5
2018 14 5
2017 14 5
2016 22 5
2015 12 5
2014 7 5
2013 10 5
2012 11 30
2011 22 30
2010 14 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2021 100% %
2020 100% %
2019 80% 76,47%
2018 93,75% 93,75%
2017 100% 100%
2016 100% 100%
2015 81,25% 81,25%
2014 47,06% 100%
2013 100% 100%
2012 66,67% 69,23%
2011 67,44% 66,67%
2010 85,19% 82,61%
2009 100% 100%
2008 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats