Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2011 40 30
2010 61 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2012 78,1% %
2011 86,77% 94,15%
2010 89,12% 93%
2009 88,43% 89,63%
2008 82,04% 91,27%
2007 72,73% 75,1%
2006 78,54% 78,54%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats