Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2012 24 50
2011 32 50
2010 44 50

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2013 100% %
2012 94,5% 98,18%
2011 84% 83,43%
2010 91,3% 89,42%
2009 76,95% 78,26%
2008 84,25% 84,5%
2007 92,68% 92,68%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats