Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2012 56 25
2011 73 25
2010 77 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2013 100% %
2012 100% 100%
2011 95,45% 98,25%
2010 88,1% 87,65%
2009 100% 100%
2008 90,43% 89,22%
2007 96,58% 96,08%
2006 96,43% 96,43%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats