Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2011 30 25
2010 59 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2013 100% %
2012 82,64% %
2011 90,63% 84,21%
2010 85,22% 82,95%
2009 94,31% 91,53%
2008 95,65% 90,91%
2007 94,29% 94,29%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats