Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2011 38 30
2010 42 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2012 100% %
2011 91,53% 94,2%
2010 99% 98,94%
2009 93,72% 100%
2008 92,41% 93,36%
2007 90,37% 94,47%
2006 87,16% 87,16%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats