Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2014 0 30
2013 1 20
2012 0 20
2011 0 20
2010 0 20

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2013 100% 100%
2012 100% 100%
2011 100% 100%
2010 100% 100%
2009 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats