Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2011 0 25
2010 39 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2010 85,71% 85,71%
2009 85,71% 83,33%
2008 73,47% 80%
2007 80,65% 85,71%
2006 91,8% 91,8%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats