Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2011 0 25
2010 38 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2013 100% %
2012 50% %
2011 77,78% %
2010 83,33% 87,5%
2009 81,89% 100%
2008 81,33% 81,54%
2007 55% 55%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats