Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2011 0 50
2010 20 50

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2011 100% %
2010 96,72% 100%
2009 84,88% 92,19%
2008 66,23% 63,93%
2007 80,65% 80,65%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats