Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2011 43 50
2010 62 50

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2013 0% %
2012 100% %
2011 85,89% 87,89%
2010 97,4% 97,28%
2009 90,63% 89,79%
2008 95,35% 95,9%
2007 92,79% 93,14%
2006 95,16% 95,16%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats