Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2012 31 30
2011 43 30
2010 42 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2014 100% %
2013 100% 100%
2012 86,05% 86,16%
2011 77,93% 77,68%
2010 85,62% 89,24%
2009 67,86% 75,42%
2008 73,49% 82,2%
2007 84,91% 84,91%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats