Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2012 33 30
2011 44 30
2010 59 60

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2013 89,66% %
2012 88,71% 86,88%
2011 90,43% 94,48%
2010 83,22% 86,05%
2009 75,63% 77,16%
2008 69,7% 74,7%
2007 84,92% 84,92%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats