Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2012 107 50
2011 67 50
2010 91 50

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2014 33,33% %
2013 63,64% %
2012 88,57% 89,05%
2011 94,02% 95,5%
2010 94,32% 98,68%
2009 81,56% 87,6%
2008 87,98% 93,63%
2007 83,48% 83,48%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats