Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2010 34 40

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2011 100% %
2010 87,77% 91,07%
2009 86,2% 84,65%
2008 80% 78,79%
2007 73,45% 73,45%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats