Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2012 83 40
2011 88 40
2010 130 40

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2013 100% %
2012 95,31% 95,79%
2011 95,77% 95,68%
2010 97,01% 96,92%
2009 94,67% 93,84%
2008 93,97% 93,97%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats