Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2010 30 40

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2013 100% %
2012 0% %
2011 90,91% %
2010 84,27% 83,33%
2009 93,4% 96,47%
2008 78,26% 77,78%
2007 82,56% 84,38%
2006 80,82% 80,82%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats