Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2011 19 50
2010 22 50

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2012 100% %
2011 81,04% 84,47%
2010 86,45% 92,75%
2009 90,41% 98,52%
2008 77,19% 76,6%
2007 92,75% 92,75%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats