Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2011 0 50
2010 26 50

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2012 100% %
2011 29,41% %
2010 67,44% 68,18%
2009 67,39% 67,95%
2008 82,64% 89,77%
2007 66,09% 64,52%
2006 91,84% 91,84%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats