Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2011 50 40
2010 39 40

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2012 100% %
2011 94,78% 96,21%
2010 94,64% 94,64%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats