Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2012 28 25
2011 30 25
2010 41 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2014 50% %
2013 73,91% %
2012 83,42% 86,96%
2011 85,71% 85,96%
2010 79,46% 79,46%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats