Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2016 14 30
2015 12 30
2014 11 30
2013 17 30
2012 10 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2018 100% %
2017 71,43% %
2016 95,35% 97,5%
2015 71,43% 71,43%
2014 82,61% 82,61%
2013 70,83% 70,83%
2012 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats