Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2020 45 40
2018 56 60
2016 57 60
2014 47 60

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 100% %
2021 98,92% %
2020 95,45% 95,4%
2019 95,19% %
2018 100% 100%
2017 73,25% %
2016 86,08% 86,08%
2015 94,26% %
2014 95,12% 95,12%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats