Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2018 15 0 *
2017 36 30
2016 37 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2019 66,67% %
2018 57,14% %
2017 89,63% 89,95%
2016 91,2% 91,2%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats