Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 74 40
2022 62 40
2021 67 40
2020 46 40

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 95% 96,15%
2021 98,8% 98,77%
2020 97,06% 97,06%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats