Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 72,77% 56,49%
2021 68,73% 35,84%
2020 76,49% 50,39%
2019 76,46% 42,97%
2018 79,68% 63%
2017 76,49% 73,71%
2016 78,04% 74,17%
2015 76,99% 73,04%
2014 83,49% 83,49%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats