Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 93% 86,07%
2021 96,36% 96,88%
2020 95,65% 98,13%
2019 97,7% 95,88%
2018 95,87% 95,87%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats