Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313791 40
  92%
  100%
  8%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2021 4313791 44
  95%
  100%
  5%
2020 4313791 45
  84%
  93%
  9%
2019 4313791 58
  86%
  93%
  7%
2018 4313791 37
  92%
  97%
  5%
2017 4313791 39
  95%
  100%
  5%
2016 4313791 42
  90%
  100%
  10%
2015 4313791 32
  84%
  100%
  16%
2014 4313791 18
  89%
  100%
  11%
2013 4313791 23
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313791 40 0% 15% 33% 45% 0% 8%
1354 10 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 4313791 44 5% 34% 39% 18% 0% 5%
2020 4313791 45 2% 18% 27% 38% 7% 9%
2019 4313791 58 2% 16% 36% 33% 7% 7%
2018 4313791 37 0% 16% 30% 46% 3% 5%
2017 4313791 39 5% 10% 51% 28% 0% 5%
2016 4313791 42 5% 17% 38% 31% 0% 10%
2015 4313791 32 0% 13% 47% 25% 0% 16%
2014 4313791 18 0% 44% 28% 17% 0% 11%
2013 4313791 23 13% 48% 35% 4% 0% 0%