Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 2 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4316560 16
  100%
  100%
  0%
1354 20
  100%
  100%
  0%
2021 4316560 13
  100%
  100%
  0%
2020 4316560 11
  100%
  100%
  0%
2019 4316560 14
  100%
  100%
  0%
2018 4316560 6
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4316560 16 6% 6% 50% 38% 0% 0%
1354 20 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2021 4316560 13 8% 0% 62% 31% 0% 0%
2020 4316560 11 9% 9% 55% 27% 0% 0%
2019 4316560 14 0% 29% 43% 29% 0% 0%
2018 4316560 6 17% 0% 67% 17% 0% 0%