UAB

Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació (tronc comú)

Dades DGU
  • 21115 Graduat en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació/ Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 120
Coordinació: José López Salcedo

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2019 62% 73% 15%
2018 50% 63% 21%
2017 45% 59% 24%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2019 1% 2% 25% 45% 27%
2018 1% 2% 17% 43% 37%
2017 1% 0% 15% 43% 41%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
103795 Àlgebra 181 0 0 13 76 34 58 49% 72% 32%
102704 Antenes 23 1 0 8 10 3 1 83% 86% 4%
102695 Aplicacions Multidisciplinàries de les Telecomunicacions I 13 0 0 10 2 1 0 92% 92% 0%
102694 Aplicacions Multidisciplinàries de les Telecomunicacions II 16 0 3 8 4 1 0 94% 94% 0%
102729 Aplicacions Multidisciplinàries I 7 0 0 4 1 1 1 71% 83% 14%
102685 Arquitectura de Computadors i Perifèrics 91 0 0 19 46 22 3 72% 75% 3%
103796 Càlcul 169 3 2 26 61 49 28 54% 65% 17%
102731 Circuits Electrònics de Potència 16 0 1 12 3 0 0 100% 100% 0%
102730 Circuits i Tecnologies Electròniques 17 0 0 5 11 0 1 94% 100% 6%
102725 Compatibilitat Electromagnètica 7 0 0 1 6 0 0 100% 100% 0%
102689 Components i Circuits Electrònics 80 1 0 11 44 16 8 70% 78% 10%
102691 Comunicacions Òptiques 26 0 0 1 17 4 2 75% 82% 8%
102737 Control de Sistemes 18 1 0 8 8 1 0 94% 94% 0%
102721 Dispositius Electrònics 4 0 0 2 2 0 0 100% 100% 0%
102727 Disseny Avançat de Circuits de Comunicacions 7 0 2 4 0 0 1 86% 100% 14%
102723 Disseny de Sistemes Electrònics 20 0 2 11 7 0 0 100% 100% 0%
102733 Disseny de Sistemes Incrustats 3 0 1 0 1 1 0 67% 67% 0%
102720 Disseny Microelectrònic 8 0 0 2 4 1 1 75% 86% 12%
102693 Eines de Simulació i Disseny I 8 1 0 7 0 0 0 100% 100% 0%
102688 Electrònica Analògica 76 2 1 18 41 6 8 82% 91% 11%
103519 Electrònica de Transmissors i Receptors 21 0 0 8 10 1 2 86% 95% 10%
102703 Enginyeria de Microones 13 0 3 2 6 2 0 85% 85% 0%
102738 Enginyeria de Radiofreqüència i Microones 18 0 0 7 7 4 0 78% 78% 0%
103797 Estadística 160 5 8 38 33 20 55 53% 81% 34%
102707 Física Bàsica 181 1 0 23 76 24 57 55% 81% 31%
103798 Fonaments d'Enginyeria 134 0 0 63 52 0 19 86% 100% 14%
102708 Fonaments d'Enginyeria del Software 163 0 0 29 49 58 27 48% 57% 17%
103799 Fonaments d'Informàtica 152 3 1 38 46 60 4 58% 59% 3%
102714 Fonaments de Comunicacions 76 0 0 11 44 11 6 76% 83% 8%
102690 Fonaments de Senyals i Sistemes 198 0 0 10 72 29 87 41% 74% 44%
102713 Fonaments de Xarxes 29 0 0 4 12 13 0 55% 55% 0%
102716 Gestió de la Qualitat i de la Fiabilitat 9 0 0 3 6 0 0 100% 100% 0%
102717 Gestió de Projectes i Legislació 35 0 0 5 27 2 1 91% 94% 3%
102736 Instrumentació I 23 0 0 5 14 3 0 86% 86% 0%
102735 Instrumentació II 24 0 0 7 16 0 1 96% 100% 4%
103800 Organització i Gestió d'Empreses 81 0 0 4 35 35 7 48% 53% 9%
103981 Pràctiques Externes 11 0 3 5 1 0 2 82% 100% 18%
103982 Pràctiques Externes 7 0 4 1 1 0 0 100% 100% 0%
102701 Projecte Avançat d'Enginyeria 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
102683 Radiació i Ones Guiades 79 0 0 11 20 47 0 40% 40% 0%
102712 Senyals i Sistemes Discrets 82 0 1 11 41 27 1 65% 66% 1%
102700 Serveis de Telecomunicació 21 0 1 9 9 1 1 90% 95% 5%
102724 Sistemes d'Instrumentació Intel·ligents 12 0 3 7 1 1 0 92% 92% 0%
102710 Sistemes de Radiocomunicació 16 0 0 10 3 3 0 81% 81% 0%
102684 Sistemes Digitals i Llenguatges de Descripció del Hardware 77 1 1 15 26 33 1 56% 57% 1%
102722 Sistemes Electrònics i Aplicacions 17 0 0 10 6 0 1 94% 100% 6%
102698 Sistemes Emergents 13 0 0 6 7 0 0 100% 100% 0%
102697 Tecnologies d'Accés 12 1 0 9 2 0 0 100% 100% 0%
102709 Teoria de Circuits i Electrònica 190 0 1 33 41 96 19 39% 44% 10%
102696 Teoria de la Comunicació 17 0 1 10 2 3 1 76% 81% 6%
102687 Tractament Digital del Senyal 30 0 0 0 16 8 6 53% 67% 20%
103518 Transmissors i Receptors de Telecomunicacions 15 0 0 3 8 4 0 73% 73% 0%
103588 Treball de Fi de Grau 9 0 3 3 0 0 3 67% 100% 33%
103589 Treball de Fi de Grau 15 0 10 3 0 0 2 87% 100% 13%
102699 Xarxes de Telecomunicació 16 0 0 5 9 2 0 88% 88% 0%