Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 80 76% 84% 9%
2018 70 80% 84% 4%
2017 96 83% 89% 6%
2016 81 70% 72% 2%
2015 90 70% 73% 4%
2014 81 54% 64% 15%
2013 88 76% 89% 15%
2012 81 64% 83% 22%
2011 84 60% 79% 25%
2010 93 54% 74% 27%
2009 56 57% 67% 14%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 7000050 22
  100%
  100%
  0%
2500149 80
  76%
  84%
  9%
2018 7000050 22
  95%
  100%
  5%
2500149 70
  80%
  84%
  4%
2017 2500149 96
  83%
  89%
  6%
2016 2500149 81
  70%
  72%
  2%
2015 2500149 90
  70%
  73%
  4%
2014 2500149 81
  54%
  64%
  15%
2013 2500149 88
  76%
  89%
  15%
2012 2500149 81
  64%
  83%
  22%
2011 2500149 84
  60%
  79%
  25%
2010 2500149 93
  54%
  74%
  27%
2009 2500149 56
  57%
  67%
  14%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 7000050 22 9% 9% 32% 50% 0% 0%
2500149 80 4% 3% 10% 60% 15% 9%
2018 7000050 22 23% 9% 36% 27% 0% 5%
2500149 70 0% 1% 26% 53% 16% 4%
2017 2500149 96 2% 0% 17% 65% 10% 6%
2016 2500149 81 0% 5% 23% 42% 27% 2%
2015 2500149 90 2% 4% 23% 40% 26% 4%
2014 2500149 81 1% 7% 11% 35% 31% 15%
2013 2500149 88 2% 5% 27% 42% 9% 15%
2012 2500149 81 1% 5% 16% 42% 14% 22%
2011 2500149 84 1% 5% 15% 38% 15% 25%
2010 2500149 93 2% 3% 18% 30% 19% 27%
2009 2500149 56 2% 7% 23% 25% 29% 14%