Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 86 73% 85% 14%
2018 80 68% 90% 25%
2017 98 68% 83% 17%
2016 89 64% 77% 17%
2015 94 63% 71% 12%
2014 100 47% 57% 18%
2013 96 34% 62% 45%
2012 99 42% 70% 39%
2011 99 38% 55% 30%
2010 102 40% 61% 34%
2009 57 47% 68% 30%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 7000050 24
  96%
  96%
  0%
2500149 86
  73%
  85%
  14%
2018 7000050 20
  90%
  100%
  10%
2500149 80
  68%
  90%
  25%
2017 2500149 98
  68%
  83%
  17%
2016 2500149 89
  64%
  77%
  17%
2015 2500149 94
  63%
  71%
  12%
2014 2500149 100
  47%
  57%
  18%
2013 2500149 96
  34%
  62%
  45%
2012 2500149 99
  42%
  70%
  39%
2011 2500149 99
  38%
  55%
  30%
2010 2500149 102
  40%
  61%
  34%
2009 2500149 57
  47%
  68%
  30%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 7000050 24 21% 33% 42% 0% 4% 0%
2500149 86 2% 10% 30% 30% 13% 14%
2018 7000050 20 15% 40% 30% 5% 0% 10%
2500149 80 1% 4% 28% 35% 8% 25%
2017 2500149 98 1% 7% 20% 40% 14% 17%
2016 2500149 89 0% 6% 13% 45% 19% 17%
2015 2500149 94 1% 5% 15% 41% 26% 12%
2014 2500149 100 1% 1% 9% 36% 35% 18%
2013 2500149 96 1% 0% 7% 26% 21% 45%
2012 2500149 99 1% 2% 5% 34% 18% 39%
2011 2500149 99 2% 8% 8% 20% 31% 30%
2010 2500149 102 1% 2% 6% 31% 25% 34%
2009 2500149 57 4% 7% 18% 19% 23% 30%