Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 114 77% 79% 3%
2018 101 39% 39% 1%
2017 80 39% 41% 6%
2016 76 61% 64% 5%
2015 58 62% 65% 5%
2014 58 59% 71% 17%
2013 53 53% 62% 15%
2012 46 48% 61% 22%
2011 44 59% 74% 20%
2010 37 57% 64% 11%
2009 27 70% 95% 26%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 7000050 27
  93%
  96%
  4%
2500149 114
  77%
  79%
  3%
2018 7000050 18
  89%
  89%
  0%
2500149 101
  39%
  39%
  1%
2017 2500149 80
  39%
  41%
  6%
2016 2500149 76
  61%
  64%
  5%
2015 2500149 58
  62%
  65%
  5%
2014 2500149 58
  59%
  71%
  17%
2013 2500149 53
  53%
  62%
  15%
2012 2500149 46
  48%
  61%
  22%
2011 2500149 44
  59%
  74%
  20%
2010 2500149 37
  57%
  64%
  11%
2009 2500149 27
  70%
  95%
  26%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 7000050 27 22% 0% 41% 30% 4% 4%
2500149 114 2% 0% 20% 55% 20% 3%
2018 7000050 18 33% 0% 22% 33% 11% 0%
2500149 101 1% 0% 3% 34% 60% 1%
2017 2500149 80 0% 0% 4% 34% 55% 6%
2016 2500149 76 1% 0% 7% 53% 34% 5%
2015 2500149 58 2% 0% 3% 57% 33% 5%
2014 2500149 58 0% 0% 3% 55% 24% 17%
2013 2500149 53 2% 2% 15% 34% 32% 15%
2012 2500149 46 2% 0% 4% 41% 30% 22%
2011 2500149 44 0% 0% 14% 45% 20% 20%
2010 2500149 37 0% 5% 22% 30% 32% 11%
2009 2500149 27 7% 4% 26% 33% 4% 26%