Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 88 67% 71% 6%
2018 88 55% 55% 1%
2017 74 69% 69% 0%
2016 79 68% 72% 5%
2015 68 56% 66% 15%
2014 50 38% 66% 42%
2013 46 70% 76% 9%
2012 50 54% 61% 12%
2011 45 49% 79% 38%
2010 39 74% 91% 18%
2009 22 64% 78% 18%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 7000050 17
  100%
  100%
  0%
2500149 88
  67%
  71%
  6%
2018 7000050 23
  100%
  100%
  0%
2500149 88
  55%
  55%
  1%
2017 2500149 74
  69%
  69%
  0%
2016 2500149 79
  68%
  72%
  5%
2015 2500149 68
  56%
  66%
  15%
2014 2500149 50
  38%
  66%
  42%
2013 2500149 46
  70%
  76%
  9%
2012 2500149 50
  54%
  61%
  12%
2011 2500149 45
  49%
  79%
  38%
2010 2500149 39
  74%
  91%
  18%
2009 2500149 22
  64%
  78%
  18%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 7000050 17 6% 0% 24% 71% 0% 0%
2500149 88 1% 0% 3% 63% 27% 6%
2018 7000050 23 13% 0% 22% 65% 0% 0%
2500149 88 0% 0% 3% 48% 44% 1%
2017 2500149 74 0% 0% 4% 65% 31% 0%
2016 2500149 79 0% 0% 6% 62% 27% 5%
2015 2500149 68 0% 0% 7% 49% 29% 15%
2014 2500149 50 0% 0% 4% 34% 20% 42%
2013 2500149 46 2% 0% 22% 46% 22% 9%
2012 2500149 50 2% 2% 12% 38% 34% 12%
2011 2500149 45 0% 0% 7% 42% 13% 38%
2010 2500149 39 0% 0% 13% 62% 8% 18%
2009 2500149 22 5% 9% 18% 32% 18% 18%