Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 62 90% 100% 10%
2018 67 90% 98% 9%
2017 67 81% 92% 12%
2016 76 75% 98% 24%
2015 48 62% 64% 2%
2014 48 60% 64% 6%
2013 52 71% 90% 21%
2012 34 50% 65% 24%
2011 49 61% 81% 24%
2010 44 75% 80% 7%
2009 23 57% 72% 22%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 7000050 26
  92%
  92%
  0%
2500149 62
  90%
  100%
  10%
2018 7000050 16
  94%
  100%
  6%
2500149 67
  90%
  98%
  9%
2017 2500149 67
  81%
  92%
  12%
2016 2500149 76
  75%
  98%
  24%
1353 30
  0%
  0%
  100%
2015 2500149 48
  62%
  64%
  2%
2014 2500149 48
  60%
  64%
  6%
2013 2500149 52
  71%
  90%
  21%
2012 2500149 34
  50%
  65%
  24%
2011 2500149 49
  61%
  81%
  24%
2010 2500149 44
  75%
  80%
  7%
2009 2500149 23
  57%
  72%
  22%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 7000050 26 31% 27% 31% 4% 8% 0%
2500149 62 2% 6% 61% 21% 0% 10%
2018 7000050 16 31% 13% 44% 6% 0% 6%
2500149 67 0% 1% 19% 69% 1% 9%
2017 2500149 67 0% 3% 19% 58% 7% 12%
2016 2500149 76 1% 0% 16% 58% 1% 24%
1353 30 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2500149 48 0% 2% 15% 46% 35% 2%
2014 2500149 48 0% 0% 10% 50% 33% 6%
2013 2500149 52 0% 8% 27% 37% 8% 21%
2012 2500149 34 3% 6% 15% 26% 26% 24%
2011 2500149 49 0% 6% 27% 29% 14% 24%
2010 2500149 44 7% 5% 20% 43% 18% 7%
2009 2500149 23 0% 17% 9% 30% 22% 22%