Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 69 96% 100% 4%
2018 62 89% 93% 5%
2017 66 89% 95% 6%
2016 56 88% 89% 2%
2015 46 96% 100% 4%
2014 38 82% 86% 5%
2013 51 84% 91% 8%
2012 38 58% 58% 0%
2011 46 83% 86% 4%
2010 34 85% 88% 3%
2009 29 90% 96% 7%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500149 69
  96%
  100%
  4%
2018 2500149 62
  89%
  93%
  5%
2017 2500149 66
  89%
  95%
  6%
2016 2500149 56
  88%
  89%
  2%
1353 15
  0%
  0%
  0%
2015 2500149 46
  96%
  100%
  4%
2014 2500149 38
  82%
  86%
  5%
2013 2500149 51
  84%
  91%
  8%
2012 2500149 38
  58%
  58%
  0%
2011 2500149 46
  83%
  86%
  4%
2010 2500149 34
  85%
  88%
  3%
2009 2500149 29
  90%
  96%
  7%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500149 69 4% 0% 68% 23% 0% 4%
2018 2500149 62 5% 2% 53% 29% 6% 5%
2017 2500149 66 6% 0% 42% 41% 5% 6%
2016 2500149 56 5% 23% 57% 2% 11% 2%
1353 15 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2015 2500149 46 7% 7% 46% 37% 0% 4%
2014 2500149 38 5% 8% 34% 34% 13% 5%
2013 2500149 51 4% 4% 37% 39% 8% 8%
2012 2500149 38 8% 3% 26% 21% 42% 0%
2011 2500149 46 7% 0% 46% 30% 13% 4%
2010 2500149 34 0% 12% 59% 15% 12% 3%
2009 2500149 29 3% 3% 45% 38% 3% 7%