Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 56 50% 51% 2%
2018 61 74% 78% 5%
2017 67 76% 89% 15%
2016 39 33% 52% 36%
2015 44 82% 95% 14%
2014 35 74% 87% 14%
2013 40 72% 91% 20%
2012 42 50% 64% 21%
2011 38 47% 72% 34%
2010 26 27% 39% 31%
2009 33 67% 88% 24%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 7000050 24
  96%
  96%
  0%
2500149 56
  50%
  51%
  2%
1353 15
  0%
  0%
  0%
2018 7000050 18
  94%
  94%
  0%
2500149 61
  74%
  78%
  5%
1353 15
  0%
  0%
  100%
2017 2500149 67
  76%
  89%
  15%
2016 2500149 39
  33%
  52%
  36%
2015 2500149 44
  82%
  95%
  14%
2014 2500149 35
  74%
  87%
  14%
2013 2500149 40
  72%
  91%
  20%
2012 2500149 42
  50%
  64%
  21%
2011 2500149 38
  47%
  72%
  34%
2010 2500149 26
  27%
  39%
  31%
2009 2500149 33
  67%
  88%
  24%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 7000050 24 21% 8% 25% 42% 4% 0%
2500149 56 0% 2% 13% 34% 48% 2%
1353 15 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2018 7000050 18 17% 22% 17% 39% 6% 0%
2500149 61 2% 5% 8% 57% 21% 5%
1353 15 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2017 2500149 67 1% 1% 22% 51% 9% 15%
2016 2500149 39 3% 0% 3% 28% 31% 36%
2015 2500149 44 0% 0% 30% 52% 5% 14%
2014 2500149 35 0% 6% 17% 51% 11% 14%
2013 2500149 40 3% 0% 18% 53% 8% 20%
2012 2500149 42 5% 2% 5% 38% 29% 21%
2011 2500149 38 0% 0% 21% 26% 18% 34%
2010 2500149 26 8% 0% 8% 12% 42% 31%
2009 2500149 33 0% 6% 21% 39% 9% 24%