Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 48 52% 66% 21%
2018 72 75% 87% 14%
2017 60 72% 80% 10%
2016 52 54% 65% 17%
2015 39 56% 71% 21%
2014 34 56% 70% 21%
2013 33 82% 90% 9%
2012 31 74% 79% 6%
2011 38 58% 71% 18%
2010 34 56% 70% 21%
2009 34 59% 67% 12%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 7000050 16
  94%
  100%
  6%
2500149 48
  52%
  66%
  21%
2018 7000050 24
  96%
  96%
  0%
2500149 72
  75%
  87%
  14%
1353 30
  0%
  0%
  0%
2017 2500149 60
  72%
  80%
  10%
1353 30
  0%
  0%
  100%
2016 2500149 52
  54%
  65%
  17%
1353 15
  0%
  0%
  100%
2015 2500149 39
  56%
  71%
  21%
2014 2500149 34
  56%
  70%
  21%
2013 2500149 33
  82%
  90%
  9%
2012 2500149 31
  74%
  79%
  6%
2011 2500149 38
  58%
  71%
  18%
2010 2500149 34
  56%
  70%
  21%
2009 2500149 34
  59%
  67%
  12%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 7000050 16 25% 19% 19% 25% 0% 6%
2500149 48 0% 0% 10% 42% 27% 21%
2018 7000050 24 33% 13% 21% 29% 4% 0%
2500149 72 0% 1% 10% 63% 11% 14%
1353 30 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2017 2500149 60 2% 0% 7% 58% 18% 10%
1353 30 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 2500149 52 2% 0% 2% 50% 29% 17%
1353 15 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2500149 39 0% 0% 10% 46% 23% 21%
2014 2500149 34 3% 0% 15% 38% 24% 21%
2013 2500149 33 3% 3% 24% 52% 9% 9%
2012 2500149 31 3% 0% 16% 55% 19% 6%
2011 2500149 38 0% 3% 13% 42% 24% 18%
2010 2500149 34 3% 3% 6% 44% 24% 21%
2009 2500149 34 0% 0% 9% 50% 29% 12%