Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 67 90% 97% 7%
2018 52 81% 81% 0%
2017 51 94% 94% 0%
2016 46 83% 90% 9%
2015 41 78% 89% 12%
2014 32 81% 96% 16%
2013 29 86% 93% 7%
2012 41 68% 85% 20%
2011 32 56% 69% 19%
2010 26 62% 84% 27%
2009 25 68% 81% 16%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 7000050 16
  100%
  100%
  0%
2500149 67
  90%
  97%
  7%
2018 7000050 20
  100%
  100%
  0%
2500149 52
  81%
  81%
  0%
1353 45
  67%
  67%
  0%
2017 2500149 51
  94%
  94%
  0%
1353 30
  50%
  100%
  50%
2016 2500149 46
  83%
  90%
  9%
1353 15
  0%
  0%
  100%
2015 2500149 41
  78%
  89%
  12%
2014 2500149 32
  81%
  96%
  16%
2013 2500149 29
  86%
  93%
  7%
2012 2500149 41
  68%
  85%
  20%
2011 2500149 32
  56%
  69%
  19%
2010 2500149 26
  62%
  84%
  27%
2009 2500149 25
  68%
  81%
  16%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 7000050 16 44% 50% 6% 0% 0% 0%
2500149 67 0% 7% 60% 22% 3% 7%
2018 7000050 20 25% 25% 40% 10% 0% 0%
2500149 52 0% 4% 23% 54% 19% 0%
1353 45 0% 0% 33% 33% 33% 0%
2017 2500149 51 2% 2% 20% 71% 6% 0%
1353 30 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2016 2500149 46 2% 2% 11% 67% 9% 9%
1353 15 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2500149 41 2% 2% 20% 54% 10% 12%
2014 2500149 32 0% 6% 25% 50% 3% 16%
2013 2500149 29 0% 3% 17% 66% 7% 7%
2012 2500149 41 2% 2% 12% 51% 12% 20%
2011 2500149 32 0% 6% 28% 22% 25% 19%
2010 2500149 26 8% 4% 12% 38% 12% 27%
2009 2500149 25 4% 0% 32% 32% 16% 16%