Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 21 95% 100% 5%
2018 16 100% 100% 0%
2017 4 100% 100% 0%
2015 9 89% 100% 11%
2012 9 78% 100% 22%
2010 9 89% 100% 11%
2009 7 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 7000050 2
  100%
  100%
  0%
2500149 21
  95%
  100%
  5%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2018 2500149 16
  100%
  100%
  0%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2017 2500149 4
  100%
  100%
  0%
2015 2500149 9
  89%
  100%
  11%
2012 2500149 9
  78%
  100%
  22%
2010 2500149 9
  89%
  100%
  11%
2009 2500149 7
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 7000050 2 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2500149 21 0% 5% 81% 10% 0% 5%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500149 16 13% 13% 63% 13% 0% 0%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500149 4 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2015 2500149 9 0% 22% 22% 44% 0% 11%
2012 2500149 9 0% 11% 33% 33% 0% 22%
2010 2500149 9 11% 33% 44% 0% 0% 11%
2009 2500149 7 0% 43% 57% 0% 0% 0%