Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 15 93% 100% 7%
2018 14 86% 100% 14%
2017 10 100% 100% 0%
2016 10 80% 100% 20%
2014 8 100% 100% 0%
2011 4 75% 100% 25%
2010 7 100% 100% 0%
2009 8 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 7000050 4
  100%
  100%
  0%
2500149 15
  93%
  100%
  7%
2018 7000050 1
  100%
  100%
  0%
2500149 14
  86%
  100%
  14%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2017 2500149 10
  100%
  100%
  0%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2016 2500149 10
  80%
  100%
  20%
1353 45
  33%
  33%
  0%
2014 2500149 8
  100%
  100%
  0%
2011 2500149 4
  75%
  100%
  25%
2010 2500149 7
  100%
  100%
  0%
2009 2500149 8
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 7000050 4 25% 50% 0% 25% 0% 0%
2500149 15 0% 20% 53% 20% 0% 7%
2018 7000050 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500149 14 7% 14% 29% 36% 0% 14%
1353 30 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500149 10 10% 10% 40% 40% 0% 0%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500149 10 0% 20% 10% 50% 0% 20%
1353 45 0% 0% 0% 33% 67% 0%
2014 2500149 8 13% 13% 63% 13% 0% 0%
2011 2500149 4 25% 25% 25% 0% 0% 25%
2010 2500149 7 0% 14% 86% 0% 0% 0%
2009 2500149 8 25% 38% 38% 0% 0% 0%