Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 17 100% 100% 0%
2018 22 100% 100% 0%
2017 19 84% 94% 11%
2016 10 90% 100% 10%
2015 16 100% 100% 0%
2014 1 100% 100% 0%
2013 5 100% 100% 0%
2012 5 100% 100% 0%
2011 7 100% 100% 0%
2010 10 100% 100% 0%
2009 9 89% 100% 11%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 7000050 4
  100%
  100%
  0%
2500149 17
  100%
  100%
  0%
2018 2500149 22
  100%
  100%
  0%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2017 2500149 19
  84%
  94%
  11%
2016 2500149 10
  90%
  100%
  10%
2015 2500149 16
  100%
  100%
  0%
2014 2500149 1
  100%
  100%
  0%
2013 2500149 5
  100%
  100%
  0%
2012 2500149 5
  100%
  100%
  0%
2011 2500149 7
  100%
  100%
  0%
2010 2500149 10
  100%
  100%
  0%
2009 2500149 9
  89%
  100%
  11%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 7000050 4 25% 50% 25% 0% 0% 0%
2500149 17 0% 12% 35% 53% 0% 0%
2018 2500149 22 5% 5% 36% 55% 0% 0%
1353 15 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2017 2500149 19 5% 5% 21% 53% 5% 11%
2016 2500149 10 10% 20% 30% 30% 0% 10%
2015 2500149 16 6% 13% 69% 13% 0% 0%
2014 2500149 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2013 2500149 5 0% 20% 60% 20% 0% 0%
2012 2500149 5 20% 0% 40% 40% 0% 0%
2011 2500149 7 14% 0% 57% 29% 0% 0%
2010 2500149 10 0% 0% 70% 30% 0% 0%
2009 2500149 9 11% 44% 11% 22% 0% 11%