Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 15 100% 100% 0%
2018 18 89% 100% 11%
2017 15 93% 100% 7%
2016 12 67% 100% 33%
2015 8 100% 100% 0%
2014 8 100% 100% 0%
2013 6 100% 100% 0%
2012 12 83% 91% 8%
2010 5 100% 100% 0%
2009 7 86% 100% 14%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 7000050 6
  100%
  100%
  0%
2500149 15
  100%
  100%
  0%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2018 7000050 6
  83%
  100%
  17%
2500149 18
  89%
  100%
  11%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2017 2500149 15
  93%
  100%
  7%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2016 2500149 12
  67%
  100%
  33%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2015 2500149 8
  100%
  100%
  0%
2014 2500149 8
  100%
  100%
  0%
2013 2500149 6
  100%
  100%
  0%
2012 2500149 12
  83%
  91%
  8%
2010 2500149 5
  100%
  100%
  0%
2009 2500149 7
  86%
  100%
  14%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 7000050 6 33% 50% 17% 0% 0% 0%
2500149 15 0% 27% 53% 20% 0% 0%
1353 30 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2018 7000050 6 17% 33% 17% 17% 0% 17%
2500149 18 0% 6% 33% 50% 0% 11%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500149 15 7% 0% 20% 67% 0% 7%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500149 12 0% 8% 42% 17% 0% 33%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500149 8 13% 25% 25% 38% 0% 0%
2014 2500149 8 13% 0% 25% 63% 0% 0%
2013 2500149 6 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2012 2500149 12 8% 17% 25% 33% 8% 8%
2010 2500149 5 0% 20% 60% 20% 0% 0%
2009 2500149 7 0% 29% 29% 29% 0% 14%