Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 18 94% 94% 0%
2018 6 67% 100% 33%
2017 5 100% 100% 0%
2016 9 78% 100% 22%
2015 14 86% 92% 7%
2014 12 83% 100% 17%
2013 14 79% 100% 21%
2012 10 70% 100% 30%
2011 8 88% 100% 12%
2010 10 70% 100% 30%
2009 11 91% 100% 9%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500149 18
  94%
  94%
  0%
2018 7000050 4
  100%
  100%
  0%
2500149 6
  67%
  100%
  33%
2017 2500149 5
  100%
  100%
  0%
2016 2500149 9
  78%
  100%
  22%
2015 2500149 14
  86%
  92%
  7%
2014 2500149 12
  83%
  100%
  17%
2013 2500149 14
  79%
  100%
  21%
2012 2500149 10
  70%
  100%
  30%
2011 2500149 8
  88%
  100%
  12%
2010 2500149 10
  70%
  100%
  30%
2009 2500149 11
  91%
  100%
  9%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500149 18 11% 6% 28% 50% 6% 0%
2018 7000050 4 50% 25% 25% 0% 0% 0%
2500149 6 0% 0% 17% 50% 0% 33%
2017 2500149 5 20% 0% 0% 80% 0% 0%
2016 2500149 9 0% 0% 33% 44% 0% 22%
2015 2500149 14 7% 0% 14% 64% 7% 7%
2014 2500149 12 0% 0% 42% 42% 0% 17%
2013 2500149 14 0% 0% 43% 36% 0% 21%
2012 2500149 10 10% 10% 30% 20% 0% 30%
2011 2500149 8 13% 13% 25% 38% 0% 13%
2010 2500149 10 10% 0% 10% 50% 0% 30%
2009 2500149 11 9% 9% 9% 64% 0% 9%