Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 6 100% 100% 0%
2018 14 57% 100% 43%
2017 10 70% 88% 20%
2016 12 83% 100% 17%
2015 12 83% 100% 17%
2014 9 78% 100% 22%
2013 9 100% 100% 0%
2012 6 100% 100% 0%
2011 5 40% 100% 60%
2010 9 89% 100% 11%
2009 5 80% 100% 20%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 7000050 1
  100%
  100%
  0%
2500149 6
  100%
  100%
  0%
1353 15
  0%
  0%
  0%
2018 7000050 8
  88%
  100%
  12%
2500149 14
  57%
  100%
  43%
2017 2500149 10
  70%
  88%
  20%
1353 15
  0%
  0%
  0%
2016 2500149 12
  83%
  100%
  17%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2015 2500149 12
  83%
  100%
  17%
2014 2500149 9
  78%
  100%
  22%
2013 2500149 9
  100%
  100%
  0%
2012 2500149 6
  100%
  100%
  0%
2011 2500149 5
  40%
  100%
  60%
2010 2500149 9
  89%
  100%
  11%
2009 2500149 5
  80%
  100%
  20%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 7000050 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500149 6 17% 33% 50% 0% 0% 0%
1353 15 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2018 7000050 8 13% 63% 13% 0% 0% 13%
2500149 14 0% 0% 14% 36% 0% 43%
2017 2500149 10 10% 0% 20% 40% 10% 20%
1353 15 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2016 2500149 12 0% 33% 33% 17% 0% 17%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500149 12 8% 8% 42% 25% 0% 17%
2014 2500149 9 22% 22% 33% 0% 0% 22%
2013 2500149 9 11% 44% 11% 33% 0% 0%
2012 2500149 6 33% 33% 0% 33% 0% 0%
2011 2500149 5 0% 0% 40% 0% 0% 60%
2010 2500149 9 11% 11% 44% 22% 0% 11%
2009 2500149 5 20% 0% 40% 20% 0% 20%