Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 9 100% 100% 0%
2018 14 93% 100% 7%
2017 14 79% 100% 21%
2016 10 90% 100% 10%
2015 5 80% 100% 20%
2014 8 75% 100% 25%
2013 9 100% 100% 0%
2012 8 50% 100% 50%
2011 7 86% 100% 14%
2010 7 71% 100% 29%
2009 7 29% 100% 71%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500149 9
  100%
  100%
  0%
2018 7000050 11
  73%
  100%
  27%
2500149 14
  93%
  100%
  7%
2017 2500149 14
  79%
  100%
  21%
1353 15
  0%
  0%
  100%
2016 2500149 10
  90%
  100%
  10%
2015 2500149 5
  80%
  100%
  20%
2014 2500149 8
  75%
  100%
  25%
2013 2500149 9
  100%
  100%
  0%
2012 2500149 8
  50%
  100%
  50%
2011 2500149 7
  86%
  100%
  14%
2010 2500149 7
  71%
  100%
  29%
2009 2500149 7
  29%
  100%
  71%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500149 9 11% 11% 56% 22% 0% 0%
2018 7000050 11 9% 64% 0% 0% 0% 27%
2500149 14 0% 7% 29% 57% 0% 7%
2017 2500149 14 0% 7% 64% 7% 0% 21%
1353 15 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 2500149 10 0% 20% 50% 20% 0% 10%
2015 2500149 5 0% 0% 60% 20% 0% 20%
2014 2500149 8 0% 38% 38% 0% 0% 25%
2013 2500149 9 0% 11% 78% 11% 0% 0%
2012 2500149 8 13% 25% 13% 0% 0% 50%
2011 2500149 7 14% 29% 14% 29% 0% 14%
2010 2500149 7 29% 29% 14% 0% 0% 29%
2009 2500149 7 14% 0% 14% 0% 0% 71%