Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 9 100% 100% 0%
2018 22 100% 100% 0%
2017 16 88% 93% 6%
2016 21 100% 100% 0%
2015 10 100% 100% 0%
2014 13 92% 100% 8%
2013 12 100% 100% 0%
2012 11 91% 100% 9%
2011 12 83% 100% 17%
2010 8 62% 83% 25%
2009 10 90% 100% 10%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500149 9
  100%
  100%
  0%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2018 7000050 1
  100%
  100%
  0%
2500149 22
  100%
  100%
  0%
2017 2500149 16
  88%
  93%
  6%
2016 2500149 21
  100%
  100%
  0%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2015 2500149 10
  100%
  100%
  0%
2014 2500149 13
  92%
  100%
  8%
2013 2500149 12
  100%
  100%
  0%
2012 2500149 11
  91%
  100%
  9%
2011 2500149 12
  83%
  100%
  17%
2010 2500149 8
  62%
  83%
  25%
2009 2500149 10
  90%
  100%
  10%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500149 9 67% 0% 33% 0% 0% 0%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 7000050 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500149 22 0% 0% 36% 64% 0% 0%
2017 2500149 16 0% 0% 63% 25% 6% 6%
2016 2500149 21 10% 19% 48% 24% 0% 0%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500149 10 0% 40% 50% 10% 0% 0%
2014 2500149 13 8% 8% 38% 38% 0% 8%
2013 2500149 12 8% 50% 25% 17% 0% 0%
2012 2500149 11 18% 18% 9% 45% 0% 9%
2011 2500149 12 17% 8% 17% 42% 0% 17%
2010 2500149 8 0% 13% 38% 13% 13% 25%
2009 2500149 10 0% 20% 40% 30% 0% 10%