Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 24 96% 100% 4%
2018 19 89% 100% 11%
2017 16 88% 100% 12%
2016 16 88% 100% 12%
2015 10 90% 100% 10%
2014 8 100% 100% 0%
2013 12 100% 100% 0%
2012 11 91% 100% 9%
2011 8 75% 100% 25%
2010 8 100% 100% 0%
2009 2 50% 100% 50%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 7000050 8
  100%
  100%
  0%
2500149 24
  96%
  100%
  4%
2018 7000050 5
  100%
  100%
  0%
2500149 19
  89%
  100%
  11%
2017 2500149 16
  88%
  100%
  12%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2016 2500149 16
  88%
  100%
  12%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2015 2500149 10
  90%
  100%
  10%
2014 2500149 8
  100%
  100%
  0%
2013 2500149 12
  100%
  100%
  0%
2012 2500149 11
  91%
  100%
  9%
2011 2500149 8
  75%
  100%
  25%
2010 2500149 8
  100%
  100%
  0%
2009 2500149 2
  50%
  100%
  50%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 7000050 8 13% 38% 50% 0% 0% 0%
2500149 24 4% 13% 54% 25% 0% 4%
2018 7000050 5 20% 80% 0% 0% 0% 0%
2500149 19 0% 11% 26% 53% 0% 11%
2017 2500149 16 6% 6% 38% 38% 0% 13%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500149 16 0% 13% 44% 31% 0% 13%
1353 15 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2015 2500149 10 0% 20% 60% 10% 0% 10%
2014 2500149 8 0% 13% 75% 13% 0% 0%
2013 2500149 12 8% 25% 33% 33% 0% 0%
2012 2500149 11 0% 27% 18% 45% 0% 9%
2011 2500149 8 0% 25% 25% 25% 0% 25%
2010 2500149 8 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2009 2500149 2 0% 0% 0% 50% 0% 50%