Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 23 96% 100% 4%
2018 20 90% 100% 10%
2017 11 100% 100% 0%
2016 8 75% 86% 12%
2015 11 91% 100% 9%
2014 7 100% 100% 0%
2012 9 89% 100% 11%
2011 12 67% 100% 33%
2010 11 82% 100% 18%
2009 10 90% 100% 10%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 7000050 2
  100%
  100%
  0%
2500149 23
  96%
  100%
  4%
2018 7000050 1
  100%
  100%
  0%
2500149 20
  90%
  100%
  10%
2017 2500149 11
  100%
  100%
  0%
2016 2500149 8
  75%
  86%
  12%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2015 2500149 11
  91%
  100%
  9%
2014 2500149 7
  100%
  100%
  0%
2012 2500149 9
  89%
  100%
  11%
2011 2500149 12
  67%
  100%
  33%
2010 2500149 11
  82%
  100%
  18%
2009 2500149 10
  90%
  100%
  10%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 7000050 2 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2500149 23 0% 17% 74% 4% 0% 4%
2018 7000050 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500149 20 15% 20% 30% 25% 0% 10%
2017 2500149 11 9% 18% 73% 0% 0% 0%
2016 2500149 8 13% 13% 50% 0% 13% 13%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500149 11 9% 36% 45% 0% 0% 9%
2014 2500149 7 14% 29% 57% 0% 0% 0%
2012 2500149 9 11% 33% 33% 11% 0% 11%
2011 2500149 12 8% 25% 25% 8% 0% 33%
2010 2500149 11 0% 18% 36% 27% 0% 18%
2009 2500149 10 20% 50% 20% 0% 0% 10%