Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 7 71% 100% 29%
2018 19 100% 100% 0%
2017 10 100% 100% 0%
2016 11 82% 100% 18%
2015 7 71% 83% 14%
2014 3 100% 100% 0%
2011 4 75% 100% 25%
2010 6 83% 100% 17%
2009 7 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500149 7
  71%
  100%
  29%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2018 7000050 4
  50%
  100%
  50%
2500149 19
  100%
  100%
  0%
2017 2500149 10
  100%
  100%
  0%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2016 2500149 11
  82%
  100%
  18%
2015 2500149 7
  71%
  83%
  14%
2014 2500149 3
  100%
  100%
  0%
2011 2500149 4
  75%
  100%
  25%
2010 2500149 6
  83%
  100%
  17%
2009 2500149 7
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500149 7 29% 43% 0% 0% 0% 29%
1353 15 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2018 7000050 4 50% 0% 0% 0% 0% 50%
2500149 19 0% 63% 26% 11% 0% 0%
2017 2500149 10 10% 10% 70% 10% 0% 0%
1353 30 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500149 11 18% 18% 36% 9% 0% 18%
2015 2500149 7 0% 0% 43% 29% 14% 14%
2014 2500149 3 0% 33% 33% 33% 0% 0%
2011 2500149 4 25% 25% 25% 0% 0% 25%
2010 2500149 6 17% 0% 33% 33% 0% 17%
2009 2500149 7 14% 14% 71% 0% 0% 0%